• Zgrada izvana, iznutra, knjižnica, hol...

Obljetnice

Edgar Allan Poe
„Poludio sam, uz duga razdoblja zastrašujućeg zdravog razuma." Poe je rođen 19. siječnja 1809. godine u Bostonu. Bio ...
Italo Calvino
Iako rođen na Kubi, 15. listopada 1923. godine, Calvino je talijanski pisac. Otac mu je bio agronom iz Ligurije, a majka botaničarka sa Sardinije. ...
John Keats
Pjesnik, romantičar John Keats rođen je 31. listopada 1795. godine u Londonu, a umro je samo 25 godina kasnije, 23. veljače u Rimu od tuberkuloze. ...
Ivana Brlić-Mažuranić
Ivana Brlić Mažuranić
…..moji su listovi nastavak moje autobiografije…. (2. kolovoza 1916.) Ivana Brlić-Mažuranić (Ogulin, 18. travnja 1874. - ...
Vesna Parun
Od prve do šeste godine: lovila morske puževe. Od šeste do osamnaeste: pasla tuđe koze (na Parnasu). U osamnaestoj: sazrela za ...
Simo Mraović
Tužna je istina, dragi čitatelji, da su sve granice izmišljene. Onda su dugotrajno zabetonirane, onim najcrvenijim što posjedujemo, ...

Razredi: IVa, IVc,  IVd, Vb, Vbm

Poštovani učenici završnih razreda, u nastavku su najosnovnije informacije vezane uz provedbu ispita DM u ljetnom roku. Da je situacija s nastavom bila unazad par mjeseci redovna, mi bi se vidjeli  na jednom od satova razrednika u svibnju kako sam vam i obećao zadnji put u veljači. Nažalost  prelaskom na nastavu na daljinu to je izostalo. Molim vas zato da pažljivo pročitate ove upute.

Ova državna matura je u više stvari drugačija od prethodnih, sigurno ste upoznati s izmjenama dijela ispitnih kataloga, pisali ste i probni online esej iz Hrvatskog jezika, bilo je izmjena kalendara DM, povrh svega moramo se  pridržavati uputa za provedbu DM tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) koje je izdao HZJZ.

Za početak pregledajte sažetak vremenika ispita. Vi na svojoj stranici imate napisana vremena održavanja ispita koje ste prijavili, no običaj je da na zadnjem razgovoru s učenicima svejedno prođemo kroz kalendar i vremenik.

 • HRVATSKI JEZIK A (test):                  8. lipnja 2020.  u 9.00
 • HRVATSKI JEZIK B (test):                  9. lipnja 2020.   u  9.00
 • HRVATSKI JEZIK A (esej) :                10. lipnja 2020.  u 9.00
 • HRVATSKI JEZIK B (esej):                 12. lipnja 2020.  u 9.00
 • NJEMAČKI JEZIK B:                          17. lipnja 2020. u  9.00                             
 • ENGLESKI JEZIK  A :                         18. lipnja 2020.  u 9.00
 • ENGLESKI JEZIK B :                          19. lipnja 2020.  u 9.00
 • MATEMATIKA A:                                23. lipnja 2020.  u 9.00
 • MATEMATIKA B:                                24. lipnja 2020.  u 9.00
 • FIZIKA :                                            25. lipnja 2020.  u 9.00 
 • PSIHOLOGIJA :                                 26 . lipnja 2020.  u 9.00 
 • BIOLOGIJA:                                      29. lipnja 2020.  u 9.00
 • KEMIJA :                                          1. srpnja 2020.  u 9.00 
 • SOCIOLOGIJA:                                  1. srpnja 2020.  u 14.00
 • POLITIKA I GOSPODARSTVO:              2. srpnja 2020. u 9.00
 • INFORMATIKA:                                  3. srpnja 2020. u 9.00
 • POVIJEST:                                        3. srpnja 2020. u 14.00

 

Trajanje ispita – prema vremeniku / objavljeno na oglasnoj ploči, te na postani- student.hr i ncvvo.hr /

 

ISPITIMA NE MOGU PRISTUPITI UČENICI UPUĆENI NA DOPUNSKI RAD NA KRAJU NASTAVNE GODINE (iako nakon dopunskog rada budu pozitivno ocijenjeni).

Iz uputa HZJZ:

Prije odlaska na ispit izmjeriti tjelesnu temperaturu! Na ispite nije dopušten dolazak učenicima kojima je utvrđena zaraza COVID-19. Također, na ispit ne dolaze učenici koji pokazuju znakove akutne respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.). Učenici koji ne dođu na ispit DM iz spomenutih razloga polagat će ispite DM u jesenskom roku sukladno uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

Kada treba doći u školu?

 • u školu doći najkasnije 30 min prije početka ispita (nemojte kasniti jer kasnijim ulaženjem u ispitnu prostoriju ometate čitanje uputa i sam tijek pripremnog dijela ispita),
 •  nakon ulaska u školu obavezno dezinficirati ruke,
 • nakon dezinfekcije ruku potrebno je prvo provjeriti na oglasnoj ploči mjesto pisanja ispita  odnosno broj učionice. To ćete saznati na panoima koji su postavljeni lijevo kraj kantine (raspored će biti izvješen svaki dan u 8:00 ili u 13.00  za poslijepodnevne ispite). Za vrijeme ulaska u školu, čitanja rasporeda pisanja nije dopušteno grupiranje, treba poštivati razmak među učenicima (2m) te odmah krenuti prema ispitnoj prostoriji,
 • prozivanje pred ispitnim prostorijama započinje 20 minuta prije početka ispita.

 

Što treba ponijeti na ispit?

 • osobni dokument s fotografijom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka). Dežurni nastavnik će vas prije ulaska u ispitnu prostoriju tražiti taj dokument radi identifikacije i evidentiranja pristupanja ispitu. Taj dokument se u učionici stavlja na klupu sa desne strane. Ako učenik nema taj dokument biti će mu dozvoljeno pisanje ispita, ali treba izvršiti identifikaciju uz predočavanje osobnog dokumenta najkasnije u roku od 24 sata (obično razrednik ili netko od profesora koji su predavali učeniku te ga dobro poznaju).
 • učenik može ponijeti na ispit bočicu s vodom bez etikete,
 • dozvoljeni pribor za pisanje ispita.

 

Pribor i pomagala: koristiti možete samo pribor specificiran u ispitnom katalogu određenog predmeta:

 • Hrvatski jezik i strani jezici: kemijska olovka (crna ili plava boja). Nisu dopušteni rječnici, gramatika i sl.
 • Matematika- kemijska olovka (plava ili crna), geometrijski pribor (trokut ili ravnalo) te džepno računalo ili znanstveni kalkulator. Nije dozvoljen kalkulator koji crta grafove funkcije, računa derivacije, integrale i sl. Na ispitu kalkulator ne smije imati poklopac. Na početku ispita dežurni nastavnik će upisati podatke o kalkulatoru u poseban obrazac. O dozvoljenim kalkulatorima koje možete koristiti na ispitima postoji uputa na www.ncvvo.hr (pod ispitnim katalozima) Nikakvi listovi s formulama nisu dozvoljeni, knjižica s formulama koje su potrebne za rješavanje sastavni su dio ispitnog materijala. Kutomjeri nisu dozvoljeni.
 • Fizika: sve kao za matematiku / knjižica s formulama biti će u ispitnom materijalu, primjer na ncvvo.hr
 • Kemija: sve kao za matematiku, periodni sustav elemenata (PSE) je sastavni dio ispitnog materijala,vidjeti primjer na ncvvo.hr
 • Politika i gospodarstvo, Biologija, Informatika, Psihologija, Sociologija, Povijest: kemijska olovka crna ili plava.

 

Ponavljam: Na ispit morate donijeti svoju kemijsku olovku. Učenik koji zaboravi kemijsku dobit će rezervnu koju ne vraća, već je nosi sa sobom. Gumice i olovke nisu dozvoljen pribor na ispitima DM!

 • mobiteli se na ispitu ne smiju koristiti, ako ih učenik donese na ispit, mobitel treba isključiti  i odložiti  u torbu koju treba ostaviti na klupu predviđenu za odlaganje stvari (odmah po ulasku u ispitnu prostoriju). Ručne satove, slušalice, papirnate maramice, osobne stvari također odložiti u torbu. Ponavljam torbu s osobnim stvarima ostaviti na klupi koja je predviđena za tu namjenu. Nakon predaje ispitnog materijala sve stvari koje učenik donese na ispit treba ponijeti sa sobom.

 

Kašnjenje na ispit

 • učenik može zakasniti na ispit najviše 30 min,
 • ako učenik zakasni više od 30 minuta na ispit iz opravdanih razloga Centar će omogućiti učeniku na prijedlog školskog ispitnog povjerenstva polaganje u sljedećem roku. Smatrat će se da učenik nije iskoristio rok (ne mora platiti ispit).
 • opravdani slučajevi: zdravstveni problemi, okolnosti u prometu koje se mogu dokazati, smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća, drugi izvanredni događaji. O razlozima izostanka obavijestiti najkasnije u roku od 24 sata od početka pisanja ispita ŠIP (školsko ispitno povjerenstvo).
 • ako učenik ne odjavi ispit i ne pristupi istome te ne dostavi dokaze opravdanosti izostanka najkasnije u roku od tri dana nakon održanog  ispita, smatra se da je rok iskorišten te se plaća ispit (čl. 18.).

 

Poništavanje ispita čl. 31.

 (nedozvoljeno ponašanje učenika na ispitu čl. 31.- izmjene i dopune Pravilnika o polaganju državne mature).

 

Ostalo

U svemu, od ulaska u ispitnu prostoriju, slijediti upute voditelja ispitne prostorije (potpis na vrećicu s ispitnim materijalom, otvaranje ispitnih vrećica, pregled materijala, lijepljenje bar kodova, pisanje, korigiranje pogrešaka, završetak i način predaje ispita). Ne potpisivati vrećicu za povrat. Nakon što ste završili s pisanjem ispita odložite ispitni materijal na rub stola i dizanjem ruke obavijestite dežurnog nastavnika da ste završili. Dežurni nastavnik će pregledati materijale i spremiti ih u siguronosnu vrećicu za povrat, te je zalijepiti pred vama.

 

Prvih 30 min nakon početka ispita i zadnjih 15 min prije kraja ispita nema napuštanja ispitne prostorije.

 

Nakon završetka ispita pri izlasku iz škole ponovo dezinficirati ruke, ne zadržavati se u školi, niti u grupama te poštivajući međusobni razmak od 2m napustiti prostor škole. Dakle, nema zadržavanja na terasama i drugim prostorima oko škole.

 

Svi koji završe razred potvrditi ocjene 4. i 5. razreda (rok do 10. srpnja 2020 .) - na postani-student.hr

 

Oni koji su prijavili studijske programe neka paze na ažurnost svojih lista prioriteta. Svakako maknite ono što ne želite nikako upisivati. Posebno je to bitno nakon objave privremenih rezultata.

 

VAŽNI DATUMI:

 • objava rezultata ispita: 13. srpnja 2020.
 • rok za prigovore: do 15. srpnja 2020. (javiti se meni) - kabinet 8
 • konačna objava rezultata ispita DM: 20. srpnja 2020.  
 • podjela svjedodžbi i potvrda o položenim ispitima DM: 22. srpnja 2020.

 

Svjedodžbe i potvrde o položenim ispitima DM :

a) kontaktirati razrednika/ cu (kada mogu doći u školu podići dokumente),

b)  staviti ću obavijest na internet stranicu škole kada dođe vrijeme za to. Na upisima nije nužno imati  svjedodžbu ili potvrdu (potreban je upisni broj). Ti se dokumenti fakultetima mogu dostaviti kasnije. Manji broj visokih učilišta i fakulteta traži da se pri upisu donese original potvrde ili svjedodžbe o položenim ispitima DM.

Tko ne položi neki od ispita u ljetnom roku, ili želi popraviti ocjenu treba prijaviti ispite u jesenskom roku (učenik ne plaća ispite, osim ako popravlja ocjenu , voditi računa da se ispit plati na vrijeme jer će u protivnom biti odjavljen). Dakle, ispiti nisu automatski ponovo prijavljeni već se mora procedurom kao za ljetni rok prijaviti ispite, jedino se ne dolazi u školu radi prijavnica. Učenici koji ne polože sve ispite obveznog dijela mogu dobiti potvrdu za položene ispite, gimnazijalci ne (oni moraju položiti sve ispite obveznog dijela). Učenik koji ne obrani završni rad ne može dobiti potvrdu iako je položio ispite. Rezultati vrijede trajno.

 

Jesenski rok

Vidjeti rokove na ncvvo.hr.

Moj e-adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Želim vam uspješno pisanje ispita te upis na željene studijske programe. Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno mi se javite elektroničkom poštom.

Prijavi na DeliciousPrijavi na DiggPrijavi na FacebookPrijavi na Google PlusPrijavi na StumbleuponPrijavi na TechnoratiPrijavi na TwitterPrijavi na LinkedIn